Merhaba! Bu yazıda linux için kaynak olarak kullanılabilecek kitapları ve RHCA sertifika programını inceleyeceğiz. Amacım kitapları ve açıklamaları kullanarak sınavın konularını derinlemesine incelemek olacak.

Reddit güncel bilgi edinmek için faydalı olabiliyor.

RHCSA Sertifikasyonu

RHCSA giriş seviyesi bir sertifikasyon. Sertifikasyon hakkında bilgiye Red Hat’in websitesi aracılığıyla ulaşabiliyoruz. Sınavın konusu Red Hat Enterprise Linux sistemlerin yönetimi ve kurulumu ve konfigürasyonu ollarak özetlenmiş.

RHCSA sertifikasını almak için adayların 3 saatlik uygulamalı bir laboratuvar sınavı olan EX200‘ü geçmesi gerekmekte. Sınav ücreti 450 USD. 3 saat sürüyor ve adayların 300 olası puan üzerinden 210’u (%70) geçmeleri gerekiyor. Red Hat Sistem Yönetimi (RH124 ve RH134) dersleri alarak sınava hazırlanmanızı öneriyor.

RHCSA 2002 yılında Red Hat Sertifikalı Teknisyen (RHCT) olarak piyasaya sürülmüş. Temmuz 2009 itibariyle 30.000 RHCT varmış. Kasım 2010’da adı RHCSA olarak değiştirildi.

Birinci bölüm için 5 günlük bir eğitim tavsiye edilmektedir. İkinci bölüm için de 4 günlük bir eğitim tavsiye edilmektedir.

 • Red Hat System Administration I (RH124)
 • Red Hat System Administration II (RH134)

Eğitimi tamamlayıp sertifika sınavına girmek isteyen adaylar EX200 sınavına girerek gerekli puanı aldıklarında sertifika almaya hak kazanıyorlar.

Redhat’in websitesine bakacak olursak sertifikasyon için belirtilen çalışma konuları aşağıdaki gibi.

Konu adlarının ingilizce isimlerini de paylaşıyorum. İnternette bu isimle aratıldığında ilgili notlara daha kolay ulaşılabiliyor.

Temel Araçları Anlama ve Kullanma

Konular Topics
Komut İstemine (shell) Erişim ve Komutların Doğru Syntax İle Girilmesi Access a shell prompt and issue commands with correct syntax
Input-Output Yönlendirmesi  (>, >>, |, 2>, vs.) Use input-output redirection (>, >>, |, 2>, etc.)
Metni Analizi İçin grep ve Regular Expression Kullanımı Use grep and regular expressions to analyze text
SSH Kullanarak Uzak Sistemlere Erişim Access remote systems using SSH
Multiuser Target ile Kullanıcı Hesaplarına Giriş ve Kullanıcı Değiştirme Log in and switch users in multiuser targets
Tar, star, gzip ve bzip2 kullanarak Dosyaların Arşivlenmesi ve Sıkıştırılması Archive, compress, unpack, and uncompress files using tar, star, gzip, and bzip2
Text Dosyalarının Oluşturulması ve Düzenlenmesi Create and edit text files
Dosya ve Dizinlerin Oluşturulması, Kopyalanması, Taşınması ve Silinmesi Create, delete, copy, and move files and directories
Hard Link ve Soft Link Oluşturulması Create hard and soft links
Dosya İzinleri ugo/rwx ‘nin Değiştirilmesi List, set, and change standard ugo/rwx permissions
Man, Info ve Doc Dosyaları İle Sistem Dokümantasyonuna Erişim Locate, read, and use system documentation including man, info, and files in /usr/share/doc

Basit Shell Scriptleri Oluşturma

 • Conditionally execute code (use of: if, test, [], etc.)
 • Use Looping constructs (for, etc.) to process file, command line input
 • Process script inputs ($1, $2, etc.)
 • Processing output of shell commands within a script
 • Processing shell command exit codes

Çalışan Sistemler Üzerinde Operasyonlar Gerçekleştirme

 • Boot, reboot, and shut down a system normally
 • Boot systems into different targets manually
 • Interrupt the boot process in order to gain access to a system
 • Identify CPU/memory intensive processes and kill processes
 • Adjust process scheduling
 • Manage tuning profiles
 • Locate and interpret system log files and journals
 • Preserve system journals
 • Start, stop, and check the status of network services
 • Securely transfer files between systems

Local Storage Ayarları

 • List, create, delete partitions on MBR and GPT disks
 • Create and remove physical volumes
 • Assign physical volumes to volume groups
 • Create and delete logical volumes
 • Configure systems to mount file systems at boot by universally unique ID (UUID) or label
 • Add new partitions and logical volumes, and swap to a system non-destructively

Dosya Sistemlerini Oluşturma ve Konfigüre Etme

 • Create, mount, unmount, and use vfat, ext4, and xfs file systems
 • Mount and unmount network file systems using NFS
 • Extend existing logical volumes
 • Create and configure set-GID directories for collaboration
 • Configure disk compression
 • Manage layered storage
 • Diagnose and correct file permission problems

Sistemleri Yapılandırma, Deployment ve Bakım İşlemleri

 • Schedule tasks using at and cron
 • Start and stop services and configure services to start automatically at boot
 • Configure systems to boot into a specific target automatically
 • Configure time service clients
 • Install and update software packages from Red Hat Network, a remote repository, or from the local file system
 • Work with package module streams
 • Modify the system bootloader

Temel Network Yapılandırması

 • Configure IPv4 and IPv6 addresses
 • Configure hostname resolution
 • Configure network services to start automatically at boot
 • Restrict network access using firewall-cmd/firewall

Kullanıcı ve Grupları Yönetme

 • Create, delete, and modify local user accounts
 • Change passwords and adjust password aging for local user accounts
 • Create, delete, and modify local groups and group memberships
 • Configure superuser access

Güvenlik Yönetimi

 • Configure firewall settings using firewall-cmd/firewalld
 • Create and use file access control lists
 • Configure key-based authentication for SSH
 • Set enforcing and permissive modes for SELinux
 • List and identify SELinux file and process context
 • Restore default file contexts
 • Use boolean settings to modify system SELinux settings
 • Diagnose and address routine SELinux policy violations

Containerlar’ı Yönetme

 • Find and retrieve container images from a remote registry
 • Inspect container images
 • Perform container management using commands such as podman and skopeo
 • Perform basic container management such as running, starting, stopping, and listing running containers
 • Run a service inside a container
 • Configure a container to start automatically as a systemd service
 • Attach persistent storage to a container

Son olarak “Tüm Red Hat performansa dayalı sınavlarında olduğu gibi konfigürasyonlar reboot işleminden sonra da müdahale olmaksızın devam edebilmelidir.” biçiminde bir uyarı yapılmış.

Kaynak Kitaplar

Aşağıda konuları çalışabileceğimiz iki kaynak yeralmakta,

 1. Red Hat RHCSA 8 Cert Guide: EX200 –  Sander van Vugt
 2. Fiona Allen et al. – Red Hat Enterprise Linux 8.0 RH124 – Red Hat System Administration I. 1-2019 (20190507)

Bu kitaplardan ikincisi  (Red Hat System Administration I) resmi Red Hat sertifikasyon çalışma kitabıdır. Giriş bölümüyle beraber 17 bölüm. Dili biraz resmi doküman gibi. Buradaki konuları cover ettiğimize emin oluyoruz. Labları özellikle daha başarılıdır. Görselleri güzeldir. Sander ise dili daha anlaşılır. Konuşma dilinde. İki kitap karşılaştırmalı olarak incelenebilir. Konu sıralaması olarak ikinci kitap alınabilir. Çok fazla detaya girmiyor yalnızca.

İlk Kitabın konularını yüzeyden bir gözden geçirecek olursak. Sanders’in kitabı 5 temel bölüme ayrılmış.

 • Part I: Performing Basic System Management Tasks
  • Installing Red Hat Enterprise Linux
  • Using Essential Tools : Bu bölümde Linux dosya sistemi üzerinde temel araçlar anlatılmakta. Linux’da tüm yönetim dosya tabanlı olduğundan bu araçların yönetilmesi önemli. Alias’lar, $PATH, I/O Yönlendirmesi, Pipe’lar, History
  • Essential File Management Tools
  • Working with Text Files
  • Connecting to Red Hat Enterprise Linux
  • User and Group Management
  • Permissions Management
  • Configuring Networking
 • Part II: Operating Running Systems
  • Managing Software
  • Managing Processes
  • Working with Systemd
  • Scheduling Tasks
  • Configuring Logging
  • Managing Storage
  • Managing Advanced Storage
 • Part III: Performing Advanced System Administration Tasks
  • Basic Kernel Management
  • Managing and Understanding the Boot Procedure
  • Essential Troubleshooting Skills
  • An Introduction to Bash Shell Scripting
 • Part IV: Managing Network Services
  • Configuring SSH
  • Managing Apache HTTP Services
  • Managing SELinux
  • Confi guring a Firewall
  • Accessing Network Storage
  • Configuring Time Services

Bunların haricinde sınava yönelik tavsiyeler ve sınava hazırlıkla ilgili dokümanlar bulunmakta.

İkinci kitabın konularını gözden geçirecek olursak,

 •  Getting Started with Red Hat Enterprise Linux
 • Accessing the Command Line
 • Managing Files From the Command Line
 • Getting Help in Red Hat Enterprise Linux
 • Creating, Viewing, and Editing Text Files
 • Managing Local Users and Groups
 • Controlling Access to Files
 • Monitoring and Managing Linux Processes
 • Controlling Services and Daemons
 • Configuring and Securing SSH
 • Analyzing and Storing Logs
 • Managing Networking
 • Archiving and Transferring Files
 • Installing and Updating Software Packages
 • Accessing Linux File Systems
 • Analyzing Servers and Getting Support
 • Comprehensive Review