Interface Counters (arayüz sayaçları)  switch portlarına dair analitik bilgileridir. Network üzerinde yer alan her bir switchport’unun vereceği birtakım bilgiler vardır. Çünkü bu switchler uçbirim cihazlarına bağlıdır. Bilgisayarlar, serverlar wireless access pointler gibi. Bunlar switch üzerinden geçmelidirler. Switch bu noktada önemli bir iş yapar ve her bir portdan gelen bilgileri toplar.

Kaynak ve hedef arasındaki switchport’ları çıkarttıktan sonra. show interface komutu kullanarak bu switchportlardaki istatistikleri değerlendirmektir. Bakacağımız temel değerler:

 • Duplex/Speed
 • 5 minute Output Rate
 • Input Errors
 • CRC
 • Collisions
 • Late Collisions
 • Interface Resets

Kaynak ve Hedef Arasındaki Switchport’ları İzlemek

Bir network’ün neden yavaş olduğunun cevabını ararken yapacağımız temel işlerden bir tanesi de bu switchport yolunu takip etmektir. İnternete erişim sağlayan bir bilgisayar için ilk switch’e giren switchportu o switchten çıkan switchport’u, router’a kadar olan yolculuk esnasındaki bütün switch portları ve son olarak router’a bağlanan switch portu gibi örnek verilebilir. Arada birden fazla switch olabileceğinden her bir portu tespit etmemiz gerekmekte.

Portları bulduktan sonra ise her birinde show interface komutunu kullanarak gerekli istatistikleri görüntüleyebiliriz. Unutmamalıyız ki bu portlardan herbiri potansiyel olarak kötü network performansına sebebiyet verecek bir sorun barındırıyor olabilir. Tek gereken kötü bir ağ kablosudur. Ekipmanların bulunduğu rack içerisinde cihazları fiziksel olarak yerinden oynatırken kablolardan birinin kırıldığını yerinden fırladığını düşünelim. Bu da o switchportuna tamamen zarar veriyor olsun. Böyle bir durumu fark etmemiz olasıdır. İletim hatasına sebebiyet verecek şekilde kabloları bükmesi yeterlidir. Portun istatistikler verilerini görerek böyle bir durumu fark edebiliriz.

Gördüğümüz değerleri teker teker inceleyecek olursak:

 • FastEthernet0/5 is up, line protocol is up (connected) :
 • MTU 1500 Bytes :
 • BW 100000 Kbit :
 • txload 1/255, rxload 6/255 :
 • Full Duplex :
 • 100 Mb/s :