1- Cihaz açıldığında hangi moddadır?

Cihaz açıldığında user exec mode‘dadır. Hostname’den sonra “>” sembolü ile gösterilir.


2- Cihazlara nasıl isim verilir?

enable mode’a, configuration mode’a girildikten sonra;

hostname cihaz-adi ile cihazlara isim verilir.


3- Cihaz nasıl yeniden başlatılır?

enable mode’a girildikten sonra;

reload ile cihaz yeniden başlatılır.


4- Cihaza konsoldan nasıl erişilir?

Cihaza fiziksel olarak yanındayken konsol kablosuyla erişilebilir.


5- Switch’de başlangıç konfigürasyonu (startup-config) nasıl silinir?

enable mode’a girdikten sonra;

write erase veya erase startup-config ile başlangıç konfigürasyonu silinir.


6- Konsol portuna nasıl parola verilir?

conf mode’a girildikten sonra aşağıdaki gibi parola verilir.
line console 0
password cisco
login


7- Priviledged (enable) mode’a nasıl parola verilir?

enable mode’a girdikten sonra;

enable secret cisco


8- Cihaza Telnet erişimi nasıl sağlanır?

Cihaza telnet erişimi sağlamak için IP verilmelidir. Daha sonra line vty moduna geçilerek parola verilir. Böylece cihaz telnet ile erişilebilir olur. Telnet erişimi şifreleme olmadığı için güvensizdir.

conf mode’a girildikten sonra:
line vty 0 4
password cisco
login

9- Cihaza SSH erişimi nasıl sağlanır?

ddddddddddd

 


10- Router interface’ine nasıl IP verilir?

conf mode’a girildikten sonra;
int fa0/0
ip address 192.168.1.5 255.255.255.0


11- Router interface’leri nasıl görüntülenir?

enable mode’a girildikten sonra;
show ip interface brief


12 – Cihazların flash belleğindeki dosyalar nasıl görüntülenir?

enable mode’a girdikten sonra;
show flash ile flash içerisindeki dosyalar görüntülenir.


13 – Cihazlarda logların yazıyı kesmesi nasıl önlenir?

enable mode’a, configuration mode’a ve ardından line con 0 ile ilgili konsol moduna gidildikten sonra;
logging synchronous ile logların yazıyı engellemesi önlenir.


14 – Cihazlarda konsol oturumunun timeout olması nasıl önlenir?

enable mode’a, configuration mode’a ve ardından line con 0 ile ilgili konsol moduna gidildikten sonra;

no exec-timeout ile konsol oturumunun timeout olması önlenir.


15 – Cihazlarda çalışan konfigürasyon nasıl başlangıç konfigürasyonu olarak kaydedilir?

Enable mode’a girildikten sonra;

copy running-configuration startup-configuration

ya da write komutu kullanılabilir. wr


16 – Cihazlarda çalışmakta olan konfigürasyon nasıl görüntülenir?

enable mode’a girildikten sonra;

show running-config çalışmakta olan konfigürasyon görüntülenir.


17 – Enable mode’un diğer ismi nedir?

Enable mode’un diğer ismi privileged exec mode‘dur.


18 – Switch’de management ip nasıl verilir?

enable mode’a, configuration mode’a ve ardından vlan vlan-numarası ile ilgili vlan’a girildikten sonra;

ip address ip-adresi subnet-mask ile ilgili vlan’a IP adresi verilir.


19 – Packet tracer’da translating “” … domain server hatasından nasıl çıkılır?

CTRL+SHIFT+6


20 – Cihazlarda tüm konfigürasyonları nasıl silinir?

dddddddddddddd


21 – Cihazlarda vlan nasıl görüntülenir?

dddddddddddddd


22 – vlan.dat dosyası nerededir ve vlan bilgisini nasıl tutar?

dddddddddddddd


23 – Cihazda hangi hafıza birimleri bulunur?

nvram,


24 – Cihaz açıldığında ne olduğunu açıklayınız?

dddddddddddddd