Tag

Web API

Web API ve Ajax Request’i Yollamak

Web API ve Ajax kullanımını anlatırken daha önce oluşturduğumuz web servis‘den faydalanacağız. Ajax Nedir? Ajax, web sayfalarının, sunucu ile arkaplanda etkileşime geçerek asenkron olarak güncellenmesine olanak tanıyan bir teknolojidir. Ajax ile web sayfasının tamamını tekrar yüklemeden yalnızca parçalarının güncellenin mümkün olur….

ASP.net ve Web API

Bu makalede Web API ve SQL Server kullanarak örnek veritabanı Northwind üzerinden bir uygulama yapacağız. Bir Model ve Controller kısmımız olacak. View’i ise client olarak düşünebiliriz. Amacımız bir kategoriler controller’ı ile kategorileri görüntülemek olacak. Web API nedir? Web API bir…

© 2018 Çağrı Sarıyıldız — Powered by WordPress

Up ↑