Tag

Algoritmalar

Sıralama Algoritmaları

Çalışma zamanı fonksiyonu (Maliyet Fonksiyonu) olarak adlandırılan T(n), n girdili bir problemin algoritmasını çalıştırmak için gereken zamanın, kapasitenin veya temel operasyon sayısının fonksiyon olarak belirlenmesidir. Burada yatay eksen n probleme bağlı olarak problemin boyutunu temsil eder. Dikey eksen ise belirli bir…

© 2018 Çağrı Sarıyıldız — Powered by WordPress

Up ↑