Jekyll Post İçerikleri #4

News sayfasına geldiğimizde news navigasyonu aktif oluyordu.

Recently Discovered‘a tıkladığımızda ise aktif olmadığını görüyoruz.

Eğer includes içerisindeki nav include‘unu açarsak neden olduğunu görebiliriz.

Burada if yalnızca news.html url’i için oluşturulmuş. recently-discovered.html için herhangi bir ayar yapılmamış.

Oysa biz linke tıkladığımızda url recently-discovered.html oluyor.

Biz highlight’ın bu her iki sayfa için de olmasını istiyoruz.

Bu nedenle burada bu if deyimini birazcık değiştireceğiz.

Öncelikle şu değişikliği yapalım:

== yerine contains ve '/news.html' yerine 'news' yazdık.

Aynı şekilde çalıştığını görüyoruz. Herhangi bir değişiklik olmamış.

Sonuç olarak artık recently-discovered.html sayfası içerisindeyken de News navigasyonu aktif oluyor.

Jekyll : Post İçeriklerini Görüntülemek

Sayfamızı açtığımızda News kısmında linkleri görüyoruz. Fakat henüz bu linkler bizi hiçbir yere götürmüyor.

Biz ise tıkladığımızda sayfa içeriklerinin görüntülenmesini istiyoruz. Bunun için ana dizindeki news.html sayfasını açalım.

İçeriği şöyleydi:

href kısmına aşağıdaki değişikliği yaptığımızda Jekyll otomatik olarak url adlı sub-property‘yi’ ekleyecek.

Bu sayede ilgili haberin urlsini çekmiş olacağız. Bu sayede gerçekten o sayfaya gidebileceğiz.

Şimdi gerçekten ilgili sayfalara ulaşabiliyoruz ama layout’unda değişiklik yapmamız gerekiyor.

Bu sayfaların layout’ları news-article olarak ayarlanmıştı.

Şimdi _layouts klasörüne news-article.html‘yi oluşturalım.

Sayfaların layout’ları buradan gelecek.

Kaynak: