Bir şirketin Türkiye genelinde aşağıdaki 14 ilde şubeleri bulunuyor olsun. Bize dışarıdan her bir şubeye dağıtılmak üzere 137.164.0.0/16 IP bloğu veriliyor.

Şubelerdeki client sayıları yukarıdaki gibi. 

SORU: IP blogu olarak 137.164.0.0/16 üzerinde dağıtım yapıldıktan sonra;

 • Yeni prefix ne olacak?
 • Her subnetteki maksimum IP adresi nedir?
 • Subnet mask nedir?
 • Her subnetteki start ve end IP’ler nedir?
 • Her subnetteki broadcast IP nedir?
 • Max Subnet sayısı nedir?

CEVAP: Şubelerdeki host sayısına baktığımız zaman 2045 en büyük olduğunu görüyoruz. IP aralıkları en az 2045 hosta olanak sağlayacak şekilde olmalı.

2^n-2>= 2045, 2^n >= 2047

 • Burada n’i 11 seçersek her bir aralığa 2048 cihaz düşecek fakat bu doğru olmaz doğru olmaz çünkü en yüksek sayı 2025’di ve 3 host her an ağa eklenebilir ve ip kalmaz.
 • Doğru tercih 12 seçilmesidir. Böylece 4096 şar olarak böleceğiz. Fakat bunun dezavantajı da şube sayısının azalmasıdır.
 • Bu durumda toplamda 16 şube açılabilir. Mevcut sayı 14’dür.
 • n=12 seçtik p=20 Yeni prefiximiz 20 oldu. Sağdan 12 sayacağız.
 • 137.164./ _ _ _ _ / _ _ _ _ . _ _ _ _ _ _ _ _
 • 137.164./ _ _ _ _ / 0 0 0 0 . 0 0 0 0 0 0 0 0
 • 4 bit kalıyor. 2^4 = 16 ihtimal var. 16’şar artacak.
 • Son değer subnet maskımız olacak yani Subnet mask : 255.255.240.0
 • Bu subnet mask doğal olarak tüm subnetler için geçerlidir.
 • Bu sonuca göre atamalarımızı gerçekleştirebiliriz:
 • Prefix’den subnet mask’a geçişlerin ezberlenmesi kolaylık sağlar. Örneğin 20 prefix 16 dan 4 fazla o zaman 16, 16 artıyor. 5 fazla olsa 32, 32 artacaktı.
 • Bitcricket IP Calculator gibi programlar subnetleri otomatik olarak hesaplar.
 • Değişken uzunluklu subnet mask kullanarak bu eşit olma durumunu değiştirebiliyoruz.

Packet Tracer Üzerinde Proje

137.164.0.0 ilgili şekilde dağıttıktan sonra aşağıdaki gibi bir düzende yapabiliriz.

 • 4 Switch, 1 Router, 8 Host
 • DHCP ile otomatik ip atanması sağlanacak.
 • Sunetlerin ilk ipleri gateway olarak, router interface’lerine atanacak.
 • Subnetlerin son ip’leri switch’lerin vlan1’e verilecek.
 • Vlan1’lere ve router interface’lerine verilen bu ilk ve son IP’lerin DHCP ile hostlara verilmemesi sağlanacak.
 • ip dhcp excluded-address 137.164.0.1
 • Router’da DHCP için ip atamaları:

Switch’lerin network dışına ping atabilmesini istiyorsak onlara da tıpkı hostlar gibi default gateway belirtmeliyiz.