Genel

Cisco Cihazlar


Layer-2 Data Link

layer-2‘nin ana unsuru switch’lerdir. Portlarda dikkat edilmesi gereken en önemli noktaları collusion, speed, duplex oluşturur. Switch portlarında port-security, counters ve son olarak da VLAN layer2’nin en önemli konularıdır.

Teorik olarak Layer2 iletişiminin frame seviyesinde nasıl yapıldığını, switch’lerin burada almış olduğu rolü öğrendikten sonra. Pratikte lab’lar aracılığı ile komutları ve problemli sistemlerdeki arızaların nasıl giderilebileceği öğrenilir.


Layer-3 Network


Layer-4 

Cisco Device Management

  • Syslog ile Loglama
  • Backup ve Restore işlemleri
  • NTP
  • Password Recovery