Bilgisayar Ağı Nedir?

İki veya daha fazla bilgisayarın bir araya gelerek oluşturdukları yapıya bilgisayar ağı denir.

Ağa bağlı tüm bilgisayarlar birbirleri ile iletişim kurabilirler, aynı kaynakları paylaşabilirler.

Bir bilgisayarın ağa bağlanabilmesi için temel ağ gereksinimlerini yerine getirmesi gerekir.

network

Bilgisayar Ağı Türleri

LAN (Local Area Network):

Yerel alan ağı ( Local area network ), ev, okul, laboratuvar, iş binaları vb. gibi sınırlı coğrafi alanda bilgisayarları ve araçları birbirine bağlayan bir bilgisayar ağıdır.

LAN’ların özellikleri ise WAN’ların aksine daha yüksek veri aktarımı, daha küçük bir alan, ve daimi bağlantıyı sağlamak için aylık kira karşılığı bir ara elemana (Leased telecomminication lines) gerek olmamasıdır.

ARCNET, Token Ring ve diğer teknolojik uygulamalar geçmişte kullanılmış, fakat günümüzde elektromanyetik paraziti önleyen kabloların (UTP) da bulunmasıyla ethernet ve kablosuz internet yaygınlaşmıştır.

WAN (Wide Area Network):

Geniş Alan Ağları (WAN), coğrafi olarak birbirinden uzak bir mekanda bulunan bilgisayarların başka bir mekanda bulunan bilgisayarlarla iletişim kurabilmesi için LAN’ları ve başka tip ağları birbirine bağlayan bilgisayar ağlarıdır.

Geniş alan ağı, birden fazla cihazın birbiri ile bağlanmasına ve iletişim kurmasını sağlayan fiziksel veya mantıksal büyük ağdır. Yerel alan ağlarının birbirine bağlanmasını sağlayan çok geniş ağlardır.

En meşhur WAN İnternettir.