7 Standart Rails Action’u

Ruby on Rails, verileri görüntüleme ve değiştirme gibi ortak şeyleri yapmak için kullanılabilecek yedi standart controller action’u tanımlıyor.

HTTP Metodu Path Controller#Action Açıklama
GET /messages messages#index Bütün mesajları görüntüle
GET /messages/new messages#new Yeni bir mesaj oluşturmak için bir html formu döndür
POST /messages messages#create Yeni bir mesaj oluştur
GET /messages/:id messages#show Belirli bir mesajı görüntüle
GET /messages/:id/edit messages#edit Belirli bir mesajı düzenlemek için bir html formu döndür
PATCH/PUT /messages/:id messages#update Belirli bir mesajı güncelle
DELETE /messages/:id messages#destroy Belirli bir mesajı sil

Uygulamada bu yedi action’un tamamı için route’lar oluşturmak istiyorsak, routes dosyamızda bir resource route ekleyebiliyoruz.

Aşağıdaki resource route URL’leri Messages Controller’ının yedi action’una eşleyecek. (index, show, new, create, edit, update, and destroy).

Bunlardan yalnızca bir kısmı için route’lar oluşturmak istiyorsak, :only kullanabiliriz. Aşağıdaki satır URL’leri yalnızca Messages Controller’ının index ve show actionlarına eşleştiriyor.

Kaynak

https://www.codecademy.com/articles/standard-controller-actions