Month

April 2017

IPv4 | Network Katmanı Fonksiyonları

Bu yazıda IPv4 Network Katmanı Fonksiyonları’na genel bir bakış atacağız. IP Adresleme, IP Yönlendirme ve Routing Protokolleri’ni göreceğiz.

IPv4 | Network Katmanında Adresleme

Bu bölümde genel olarak IP adreslerini , IP adres formatını, gruplandırma konseptlerini, grupların nasıl subnet’lere ayrıldığını anlamaya çalışacağız.

Web API ve Ajax Request’i Yollamak

Web API ve Ajax kullanımını anlatırken daha önce oluşturduğumuz web servis‘den faydalanacağız. Ajax Nedir? Ajax, web sayfalarının, sunucu ile arkaplanda etkileşime geçerek asenkron olarak güncellenmesine olanak tanıyan bir teknolojidir. Ajax ile web sayfasının tamamını tekrar yüklemeden yalnızca parçalarının güncellenin mümkün olur….

ASP.net ve Web API

Bu makalede Web API ve SQL Server kullanarak örnek veritabanı Northwind üzerinden bir uygulama yapacağız. Bir Model ve Controller kısmımız olacak. View’i ise client olarak düşünebiliriz. Amacımız bir kategoriler controller’ı ile kategorileri görüntülemek olacak. Web API nedir? Web API bir…

7 Standart Rails Action’u

Ruby on Rails, verileri görüntüleme ve değiştirme gibi ortak şeyleri yapmak için kullanılabilecek yedi standart controller action’u tanımlıyor. HTTP Metodu Path Controller#Action Açıklama GET /messages messages#index Bütün mesajları görüntüle GET /messages/new messages#new Yeni bir mesaj oluşturmak için bir html formu…

VLAN Yapılandırması #3

Bu yazıda VLAN’leri ele alacağız. VLAN’lar LAN’ların fikrinin soyutlamasıdır. Bir VLAN, tek bir switch’deki bağlantı noktalarının bir alt kümesini veya birden çok switch’deki portların alt kümelerini içerebilir. Aşağıdaki gibi bir yapı düşünelim. Buradaki bilgisayarların hepsi aynı broadcast domain altında. Hepsi bir bilgisayardan…

© 2018 Çağrı Sarıyıldız — Powered by WordPress

Up ↑