Month

April 2015

Komut Satırı Argümanları

C’de daha önce yazdığımız programlar soldaki gibiydi. Komut satırı argümanlarını kullanarak kullanıcıdan komut satırında daha programımızı çalıştırırken input alabilir böylece daha kullanışlı programlar yazabiliriz. Konsolda kullandığımız komut satırı argümanları argümanları ile çalışır. Örneğin gcc ile myprog.c’yi adlı bir program derleyeceğimiz zaman…

© 2018 Çağrı Sarıyıldız — Powered by WordPress

Up ↑